پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز دوره ای تازه از ریاست جمهوری اورتگا

دانیل اورتگا، سیاستمدار کهنه کار نیکاراگوئه که زمانی یک سوسیالیست تمام عیار بود و این روزها بیشتر با ارزش های بازار آزاد همراه شده سومین دوره ریاست جمهوری اش را با وعده اعتدال آغاز می کند. منتقدان می گوید آقای اورتگا دنبال آن است تا رئیس جمهوری مادام العمر نیکاراگوئه شود.

محمد منظرپور از ماناگوا، پایتخت نیکاراگوئه گزارش می دهد.