پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاره سالم؛ خیریه‌ای برای جمع‌آوری و توزیع هدایای کریسمس

بشنوید از ابتکار یک موسسه خیریه، که هم به خانه تکانی کمک می کند و هم مخارج بازیافت زباله را کم می‌کند. خیریه «سیاره سالم» از ساکنان لندن دعوت کرده اسباب و اثاث، یا هدایای کریسمسی را که لازم ندارند به آنها بسپارند، تا به رایگان در اختیار علاقمندان گذاشته شود.

کاترین نای گزارش می‌دهد