پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرمان عفو عمومی بشار اسد همزمان با افزایش فشارهای جهانی

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، فرمان عفو عمومی صادر کرد. این عفو شامل کسانی می شود که به گفته رئیس جمهوری از زمان آغاز اعتراضها در این کشور مرتکب جرم شده اند. پیشتر هم آقای اسد فرمان عفو صادر کرده بود، که کمک چندانی به فروکش کردن اعتراض ها نکرده بود.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.