پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

علم ژنتیک

سدهٔ بیست و یکم، عصر علم ژنتیک نام گرفته چرا که بیش از هر حوزهٔ دانش، علم ژنتیک است که می‌رود تا زندگی ما را متحول کند. اما این علم سوال‌هایی اساسی پیش روی فلسفهٔ اخلاق قرار داده، از جمله در مورد دستکاری ژنتیک جنین برای تقویت بنیهٔ آن. علم ژنتیک ما را به کجا می‌برد؟

علم ژنتیک در تخفیف بیماری‌ها و کاهش رنج‌های انسانی موثر است. این علم در کشف رمز و رازهای جسم پیچیدهٔ ما موثر است. اما علم ژنتیک وارد حوزه‌هایی شده که فلسفهٔ اخلاق را به چالش می‌کشد، از جمله دستکاری جنین با استفاده از مهندسی ژنتیک. این دستکاری می‌تواند برای پیشگیری از معلولیت فرزند آینده باشد ولی می‌تواند برای تقویت بنیه و قوای ذهنی او هم باشد. مربی یی که به ورزشکار خود می‌گوید دوپینگ کن را از مقامش عزل می‌کنید. در مورد والدینی که فرزند آیندهٔ خود را به منظور تقویت جسمی و حتی قوای ذهنی او مورد دستکاری ژنتیک قرار می‌دهند، چه تصمیمی می‌گیرید؟ در مورد انبار کردن شناسنامهٔ ژنتیکی فرد فرد انسان‌ها چه نظری دارید؟ اطلاعاتی که می‌تواند به پزشک شما در درمان بیماریتان کمک کند اما ممکن است باعث شود شرکتی که به این اطلاعات دسترسی می‌یابد شما را به استخدام خود در نیاورد. در یک کلام، دورنمایی که علم ژنتیک به روی بشرگشوده، دورنمایی که که فرانسیس فوکویاما عصر فرا انسانی خوانده را شورانگیز می‌یابید یا هراسناک؟

این موضوع را با سه کار‌شناس، هر یک متخصص در حوزهٔ کاری خود، در میان می‌گذاریم. مازیار اشرفیان بناب پژوهشگر ژنتیک در دانشگاه پورتسموت، امین مقدم استاد آسیب‌شناسی در دانشگاه آکسفورد و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه علم در دانشگاه لنکستر مهمانان برنامه این هفته پرگار هستند.