پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز سال نو چینی

سال نو چینی طولانی ترین و مهمترین جشن چینی ها است. به روایتی، سال ۴۷۱۰ چینی ها از فردا شروع می شود. صدها میلیون چینی در سراسر جهان از امروز به مدت ۱۵ روز سال نوشان را جشن می گیرند. بر اساس افسانه های چین باستان، در سال نو بودا از تمام حیوانات خواست به دیدار او بیایند، تنها ۱۲ حیوان آمدند. او نام هر یک از حیوانهای حاضر را بر یک سال گذاشت. امسال سال اژدهاست.

ژیار گل گزارش می دهد.