پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحولی در پیوند اعضای بدن در ترکیه

پیوند صورت فردی که دچار مرگ مغزی شده به یک فرد نیازمند، جراحی سخت و نادری است ولی قبلا هم انجام شده. اولینش هفت سال پیش، روی صورت یک زن فرانسوی. پیوند دو دست به یک فرد نیازمند هم اولین بار در سال 2008 در آلمان انجام شده. پیوند پا هم کمتر از یک سال قبل برای اولین بار در اسپانیا انجام شد. اما حالا جراحان در ترکیه، همزمان، به دو بیمار نیازمند، هم صورت پیوند زده اند، هم دو دست و هم یک پا!

علی همدانی گزارش می دهد.