پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیل زنجیره انسانی در گواتمالا در اعتراض به خشونتهای خانوادگی

هر سال در گواتمالا صدها زن به دست شوهرانشان کشته می شوند. در این کشور کوچک آمریکای مرکزی آمار خشونت خانگی بسیار بالاست. فقط پارسال بیش از ششصد زن در درگیری های خانوادگی به قتل رسیدند. حالا هزاران نفر در اعتراض به این خشونت ها زنجیره انسانی تشکیل داده اند. رئیس جمهوری هم یکی از این حلقه های زنجیره است.

تام اسلمونت گزارش می دهد.