پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر و تحولات آموزشی در لیبی

برای اغلب دانش آموزان، خبر ِ تعطیلی ِ مدرسه یکی از بهترین خبرهاست. ملیت و سن و سال هم ندارد. امسال، لیبی سال تحصیلی با چهار ماه تاخیر آغاز شد. اما این خبر، برای دانش آموزان لیبی خوشایند نبود. بچه هایی که ماهها جنگ و آوارگی را تجربه کردند حالا مجبورند درسهایی که روی هم تلنبار شده را در مدتی بسیار کوتاه بخوانند.

. گابریل گیت هاوس گزارش می دهد.