پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج مخالفان اسد از دوما در نزدیکی دمشق

بنا بر گزارش ها از سوریه، مخالفان از دوما، شهری نزدیک پایتخت خارج شده اند. این افراد دیشب بخش هایی از شهر را چند ساعتی در اختیار گرفتند. ناآرامی در این شهر پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی به گروهی از مخالفان که در حال تشییع جنازه بودند تیراندازی کردند.

سعید توفیقی گزارش می دهد.