پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش مدل‌های مختلف هواپیماهای جت در لندن

شرکت جت بیزنس، فروشگاهی در لندن باز کرده که در آن مدل‌های مختلف هواپیماهای جت را به نمایش گذاشته است. مسئولان این شرکت می‌گویند، با این کار می‌خواهند توجه ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ را برای خرید جلب کند.

طاهر قادری سری به این فروشگاه.