نگرانی عفو بین الملل از مرگ زندانیان در اثر شکنجه در لیبی

Image caption به گفته مقامات سازمان ملل حدود هشت هزار تن در بازداشتگاه‌های وابسته به شبه نظامیان زندانی هستند

سازمان عفو بین الملل می گوید که تعداد زیادی از افرادی که در بازداشت گروه های وابسته به دولت جدید لیبی بوده اند، در اثر شکنجه شدن در بازداشت جان خود را از دست داده اند.

عفو بین الملل همچنین می گوید که افرادی را در شهرهای مختلف لیبی دیده که در اثر شکنجه در ناحیه سر، دست، پا و یا پشت زخم‌های باز داشته اند.

یک سخنگوی سازمان عفو بین الملل گفته است که شکنجه نه تنها توسط دستگاه های رسمی امنیتی و نظامی صورت می گیرد، بلکه شبه نظامیان طرفدار دولت جدید نیز بازداشتیان خود را تحت شکنجه قرار می دهند.

این سازمان می گوید که علی رغم همه قول های دولت لیبی مبنی بر کنترل کردن زندان ها و بازداشتگاه ها، هیچ پیشرفتی در متوقف کردن شکنجه صورت نگرفته است.

این در حالی است که سازمان پزشکان بدون مرز فعالیت های خود را در شهر مصراته به حالت تعلیق در آورده است.

این سازمان پس از مداوای یکصد و پانزده نفر در مصراته که زخمهای ناشی از شکنجه بر بدن خود داشته اند، تصمیم به تعلیق ارائه خدمات پزشکی در آن شهر را گرفت.

سازمان پزشکان بدون مرز گفته است که از خدمات پزشکی این سازمان در مصراته سوء استفاده می شده و فرد بازداشتی پس از شکنجه شدن، برای مداوای مقطعی نزد پزشکان این سازمان برده می شد، و پس از آن بار دیگر به بازجویی و شکنجه برده می شد.

سازمان ملل متحد نیز از شرایط نگهداری بازداشتیان در لیبی اظهار نگرانی کرده است.

مطالب مرتبط