پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت روسیه با تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه

تلاش کشورهای غربی و عرب در شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه ای در مورد سوریه با مخالفت های روسیه و چند کشور دیگر روبرو شد. در پیش نویس این قطعنامه از پیشنهاد اتحادیه عرب پیروی شده که از بشار اسد خواسته از قدرت کناره گیری کند. در همین حال اتحادیه عرب به دلایل امنیتی ماموریت ناظران خود در سوریه را به طور موقت به حال تعلیق در آورده است.

کسری ناجی گزارش می دهد