پیروزی مخالفان دولت در انتخابات پارلمانی کویت

حق نشر عکس Getty
Image caption یکی از نمایندگان اپوزیسیون، کسب کرسی پارلمانی را جشن می گیرد

نتایج رسمی انتخابات پارلمانی کویت نشان می دهند که گروههای مخالف دولت آن کشور در انتخابات اخیر پیروزی های بزرگی کسب کرده اند.

انتخابات اخیر، چهارمین انتخابات پارلمانی در طول شش سال گذشته بوده است.

مخالفان دولت موفق شدند در این انتخابات ۳۴ کرسی از ۵۰ کرسی مجلس ملی را به دست آورند که ۲۳ کرسی از آنها به اسلامگرایان سنی مذهب - از جمله سلفی ها - تعلق گرفت.

لیبرالها تنها ۹ کرسی کسب کردند و زنان نیز در انتخابات اخیر موفق به کسب هیچ کرسی نشدند.

این در حالی است که سهم آنان در مجلس پیشین چهار کرسی بوده است.

شیعیان کویت که معمولا حامی خانواده سلطنتی هستند، هفت کرسی کسب کردند.

شیخ صباح الاحمد آل صباح، امیر کویت، به دلیل بحران موجود در آن کشور بر سر اتهامات فساد مالی علیه برخی مقامات حکومتی، مجلس پیشین را منحل کرد و دستور برگزاری انتخابات جدید داد.

کابینه کویت در پی طرح سوالی از شیخ ناصر المحمد آل صباح، نخست وزیر پیشین، در خصوص پرداخت رشوه به نمایندگان طرفدار دولت در مجلس در ماه نوامبر گذشته استعفا داد و امیر کویت هم در ماه بعد گفت که اوضاع سیاسی کشورش سبب بروز مشکلاتی در پیشرفت آن شده است.

مجلس ملی کویت در میان مجالس دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، دارای بیشترین حد اختیارات است و نمایندگان آن به راحتی از خانواده سلطنتی (خانواده آل صباح) انتقاد می کنند.

با این حال، خانواده آل صباح پستهای کلیدی دولتی و اجرایی را در کنترل خود دارند.

مطالب مرتبط