پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلیس آمریکا در جستجوی عاملان حمله به یک مسجد

در آمریکا، پلیس هنوز نتوانسته اطلاعاتی درباره کسانی به دست آورد که به مسجدی در دست ساخت خسارت رسانده اند. این حادثه یکشنبه پیش رخ داد در شهر شانتیلی ایالت ویرجینیا. جزییات بیشتر از سام فرزانه.