هشدار دولت محلی تبت نسبت به ثبات در این منطقه

چین، همواره تبت را بخشی از خاک خود تلقی کرده است حق نشر عکس Reuters
Image caption چین، همواره تبت را بخشی از خاک خود تلقی کرده است

دولت محلی تبت تحت کنترل چین به مقامات این منطقه هشدار داده که یا ثبات تبت را حفظ کرده و یا با انفصال از خدمت رو به رو شوند.

هشدار دولت تبت در آستانه سال نو تبتی در وب سایت رسمی آن منتشر شده است.

تبتی ها سال نوی خود را ۲۲ فوریه جشن می‌گیرند.

این اقدام به دنبال افزایش تنش‌ها در این منطقه و برپایی چند تظاهرات که منجر به مرگ تعدادی از تظاهرکنندگان شد، صورت گرفته است.

خودسوزی ۱۹ نفر در اعتراض به سیاست های چین در تبت نیز از دیگر دلایل صدور این هشدار بوده است.

بیشتر این تظاهرات و خودسوزی‌ها در استان "سیچوان" روی داده که با تبت هم مرز است و جمعیت زیادی از تبتی‌ها را در خود جای داده است.

روزنامه "تبت" گفته است که دولت محلی به مقامات هشدار داده شده که آنها باید "نهایت تلاش خود را برای برقراری ثبات" بکنند.

به نوشته این روزنامه، بر ضرورت و اهمیت حفظ این ثبات هم تاکید شده است.

این روزنامه هیچ اشاره ای به تظاهرات اخیر و موج خودسوزی ها نکرده است.

طبق گزارش‌ها، مناطق تبتی نشین استان سیچوان هنوز به شدت متشنج است.

خبرنگاران می‌گویند خشونت‌های اخیر در این منطقه، جدی ترین موج اعتراضی ضد دولتی در تبت طی چند سال اخیر است.

دالایی لاما، رهبر روحانی تبت و از مخالفان سیاست کنونی چین در این سرزمین، شرایط ناامید کننده و سرکوب تبتی ها توسط حکومت چین را عامل خودسوزی‌های اخیر خوانده است.

چین، همواره تبت را بخشی از خاک خود تلقی کرده است.

تبت پیش از قرن بیستم، برای مدتی خودمختار بود.

در سال ۱۹۵۶، مردم تبت علیه دولت چین قیام کردند که تا سال ۱۹۵۹ و سرکوب خشونت آمیز این قیام به دست ارتش سرخ چین، ادامه داشت.

پس از سرکوب اعتراضات، دالایی لاما همراه با جمعی از رهبران تبتی این سرزمین را ترک کرد و در هند دولت در تبعید تبت را تشکیل داد.

مطالب مرتبط