پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هدف: شکستن رکورد پرش آزاد در آسمان

پریدن از بلندی جرأت می‌خواهد. اما پریدن از مرز فضا، از ارتفاعی که حتی هواپیماها هم تا آن ارتفاع بالا نمی‌روند، به چیزی فراتر از شجاعت نیاز دارد. یک ماجراجوی اتریشی خودش را برای چنین کاری آماده می‌کند؛ برای سقوط آزاد از ارتفاع ۳۷ کیلومتری. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.