پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمرین زلزله در ژاپن با حضور جانواران

در ژاپن، مسئولان باغ وحش توکیو، نگران هستند مبادا در صورت زلزله ای احتمالی بعضی از حیوانات فرار کنند. بیشتر از همه، ترس از جانورانی مثل کرگدن ها است که ممکن است سراغ کسانی بروند که از زلزله جان سالم به در برده اند. نازنین گروس پور گزارش می دهد.