دردسر تازه نظامیان آمریکایی: عکس دسته جمعی با نشان نازی ها

حق نشر عکس Knights Armament Blog
Image caption عکس تک تیراندازان آمریکایی در برابر نماد اس اس تحقیقات ارتش را به همراه داشته است

نیروی تفنگدار دریایی آمریکا اعلام کرد اعضای یک واحد پیشرو تک تیرانداز آن که در افغانستان مستقر بوده، به طور دسته جمعی در برابر یک پرچم منقش به نشانی شبیه به نماد سازمان مخوف اس اس در آلمان نازی عکس انداخته است.

سخنگوی نیروی تفنگدار دریایی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، کاربرد نماد اس اس به وسیله اعضای این نیرو قابل پذیرش نیست و این موضوع در دست بررسی است.

بر این اساس، تحقیقات نشان می دهد کاربرد نشان اس اس از سوی تک تیراندازان مستقر در افغانستان جنبه نژادپرستانه نداشته است.

این بیانیه می افزاید این عکس در سپتامبر ۲۰۱۰ گرفته شده و تفنگدارانی که در تصویر دیده می شوند، دیگر در افغانستان مستقر نیستند.

بازرس کل تفنگداران دریایی آمریکا در نوامبر ۲۰۱۱ متوجه این عکس شد و تحقیقات لازم را برای بررسی آن شروع کرده است.

این تحقیقات نشان می دهد نشان اس اس بر روی پرچم یگان تک تیرانداز ارتباطی با آلمان نازی ندارد ومخفف کلمات اول نام این واحد است.

به گفته سروان گرگوری ولف، سخنگوی نیروی تفنگدار دریایی آمریکا کاربرد نشان اس اس قابل پذیرش نیست.

بازرس پرونده گفته است که نیازی به تنبیه اعضای واحد تک تیرانداز نیست.

مطالب مرتبط