پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر تازه قزاقستان، پس از خشونت‌های مذهبی

موسسه نظر سنجی گالوپ می‌گوید، مردم قزاقستان در مقایسه ‌با کشورهای دیگر آسیای میانه ‌کمتر مذهبی هستند. اما وقوع چند مورد خشونت های مذهبی در سال گذشته میلادی، تصویر قزاقستان را به عنوان کشوری آرام، مرفه و در حال توسعه دگرگون ساخته.

در ادامه‌گزارشهای "اسیای مرکزی: از دیروز تا فردا" سهراب ضیا گزارش می دهد.