پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست اتحادیه عرب برای اعزام نیروهای پاسدار صلح به سوریه

اتحادیه عرب تصميم گرفته از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای پايان دادن به خشونت‌ها در سوریه، همراه این اتحادیه یک گروه پاسدار صلح به این کشور اعزام کند. در پیش‌نویس قطعنامه این اتحادیه، همچنین بر قطع روابط دیپلماتیک اعضای اتحادیه عرب با سوریه تاکید شده است. سوریه با پيشنهاد اتحادیه عرب برای اعزام نیروهای پاسدار صلح مخالفت کرده.

فریبا صحرایی گزارش می دهد