اتهامات علیه طارق هاشمی تایید شد

کمیته تحقیقاتی عراق امروز (پنجشنبه ۱۶ فوریه ) اتهامات وارده برطارق هاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق را تایید کرد.

او متهم شده بود که در حملات علیه مقامات امنیتی و زائران شیعه دست داشته است.

این کمیته که توسط شورای عالی قضائی عراق تشکیل شده است گفت که طارق هاشمی سالها این گونه حملات را رهبری می‌کرده است.

ماه دسامبر گذشته نوری مالکی نخست وزیر عراق حکم بازداشت آقای طارق هاشمی را صادر کرد که تنش های سیاسی بین جناح های شیعه و سنی را در پی داشت.

طارق هاشمی که به منطقه کردستان عراق پناه برده است این اتهامات را رد می‌کند.