پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فستیوال ریو؛ جشنواره رنگ و موسیقی و رقص

اشتیاق برزیلی ها به انجام - یک کار- از مردم همه جای دنیا بیشتر است: رقصیدن. دستکم این چیزیست که توریستها می گویند، توریستهایی که برای شرکت در کارناوال شورانگیز ریو، روزها انتظار کشیده اند. انتظار حالا به سر رسیده و خیابانهای شهر ریو پُر شده از صدای موسیقی، رنگهای شاد، و البته هزاران رقاص و تماشاچی.

مریم افشنگ گزارش می دهد.