پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین مجسمه جهان در قلمرو سرخپوستان

هر قوم و تمدنی با خلق بناهای ماندگار سعی دارد که حضور خودش را در تاریخ بشریت جاوادانه کند. سرخپوستان آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیستند و در حقیقت تلاش می کنند تا بزرگترین مجسمه جهان رو در ایالت داکوتای جنوبی احداث کنند. در بخش دوم از مجموعه گزارش های در قلمرو سرخپوستان امیر پیام از منطقه راشمور مانت در ایالت داکوتای جنوبی به منطقه ای رفته که در آنجا از حدود ۷۰ سال پیش تا حالا مجسمه اسب دیوانه یکی از جنگجویان سرخپوست در حال احداث است.