پیکارجویان الشباب کودکان را به جنگ وادار می‌کنند

حق نشر عکس Human right Watch

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز سه شنبه ۲۱ فوریه درمورد استفاده نظامی از کودکان در سومالی گزارشی تکان دهنده انتشار داده است.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش می نویسد که اخیرا تمامی دانش آموزان یک کلاس درس که بعضی از آن ها ۱۰ سال بیشتر نداشتند توسط الشباب، گروه اسلام گرای تندروی سومالی ربوده شدند تا در جنگ از آن ها به عنوان سرباز استفاده شود .

براساس این گزارش الشباب از پسربچه ها به صورت سپر انسانی برای حفظ جان سربازان خود استفاده می کند و دخترها را هم به ازدواج اجباری با پیکارجویان در می آورد.

ابعاد کودک ربایی در سومالی

استفاده نظامی از کودکان در سومالی پدیده جدیدی نیست، اما دیده بان حقوق بشر به ابعاد خشونت بار در این کودک ربایی ها اشاره می کند.

لائه تیتا بادر، یکی از پژوهشگران دیده بان حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفت: "الشباب طی دو سال گذشته کودکان را با توسل به زور، نه تنها از خانه هایشان بلکه از مدارس و زمین های بازی هم می رباید. بهمین دلیل هیچ جائی برای کودکان امن نیست".

دیده بان حقوق بشر این گزارش را بر اساس مصاحبه با کودکان، منجمله ۲۱ کودکی که از اسارت الشباب گریخته اند و هم چنین آموزگاران و والدین آنها که به کنیا پناهنده شده اند تهیه کرده است.

یک کودک ۱۵ ساله در یکی از این مصاحبه ها به دیده بان حقوق بشر گفته است که از تمامی صد دانش آموز هم کلاسی اش فقط او و یک نفر دیگر توانستند فرار کنند و باقی کشته شدند.

این کودک گفته است که این واقعه در یک درگیری در سال ۲۰۱۰ روی داد که ضمن آن پیکارجویان بزرگسال گریختند، اما کودکان همگی جان خود را ازدست دادند.

اردوگاه های آموزشی

بیش از ۷۰ کودک چگونگی ربوده شدن تمامی دانش آموزان یک کلاس توسط الشباب را برای دیده بان حقوق بشر توصیف کرده اند.

این کودکان به اردوگاه های آموزشی برده شدند و اکثر آن ها چگونگی استفاده از اسلحه و پرتاب نارنجک را آموزش دیدند.

این کودکان در اردوگاه ها مورد آزار قرار گرفتند و شاهد کشتار کسانی بودند که الشباب آن ها را دشمن می خواند.

دیده بان حقوق بشر دولت انتقالی سومالی را به دلیل بی توجهی به نقض حقوق کودکان که نه تنها توسط پیکارجویان، بلکه ا ز سوی گروه های متحد دولت هم انجام می گیرد مورد انتقاد قرارداده است.

مطالب مرتبط