پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انجمن حجتیه

بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در مکتب آن پرورش یافتند اما نامش کمتر برده می‌شود. اهمیت انجمن حجتیه در چیست؟ این گروه چه تاثیری بر اوضاع ایران در چند دهه اخیر داشته است؟

بی‌دلیل نیست که انجمن حجتیه، گروهی که خود را از سیاست به مفهوم جاری دور نگه می‌داشت در دهه سی شمسی بعد از کودتای بیست و هشت مرداد تاسیس شد. به گفته یک فیلسوف سیاسی، آنگاه که سیاست فروکش می‌کند، مردم به کسب و کار معمول خود باز می‌گردند. کار شیخ محمود حلبی که انجمن حجتیه را تاسیس کرد مبارزه با بهاییان بود. برای انجام این وظیفه او به دستگاه امنیتی شاهنشاهی تعهد سپرد که در سیاست دخالت نکند. از آن پس این انجمن به یکی از کانون‌های الهام بخش جوانانی تبدیل شد که از خانواده‌های سنتی می‌آمدند و در جستجوی آموزش مکتبی، جذب مراکزی چون مدرسه علوی می‌شدند. تبلیغ علیه بهاییان برای این جوانان راهی بود تا انرژی اجتماعی خود را فرا‌تر از اهداف زندگی فردی به کار بیندازند. اما آیا انجمن حجتیه به تبلیغ محدود ماند؟ گفتمانی که این گروه اسلامگرا طرح انداخت چه تاثیراتی برجا گذاشت؟ آیا سیاسی نبودن انجمن حجتیه تمهیدی بود برای پیشبرد پروژه‌ای که در ‌‌نهایت سیاسی بود؟

از محمود صدری، عرفان ثابتی و بیژن پوربهنام می‌پرسیم اهمیت انجمن حجتیه در تاریخ نیم سده اخیر ایران در چیست و آیا می‌توان کماکان از نفوذ انجمن حجتیه نام برد؟