کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه

عنان حق نشر عکس Getty
Image caption عنان قرار است با طرفین مناقشه در خارج و داخل سوریه ارتباط برقرار کند

سازمان ملل متحد کوفی عنان را نماینده ویژه رسیدگی به بحران سوریه کرد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه ای مشترک اعلام کردند به طور مشترک کوفی عنان را به عنوان نماینده ویژه خود در بحران سوریه منصوب کرده اند.

قرار است آقای عنان که پیشتر خود دبیرکل سازمان ملل متحد بوده برای به پایان رساندن "تمامی خشونت ها و موارد نقض حقوق بشر" و نیز ترتیب دادن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران سوریه فعالیت کند.

در این بیانیه از آقای عنان برای پذیرش این ماموریت در زمانی بسیار حساس تشکر شده و اعلام شده به زودی معاونی نیز برای او تعیین می شود.

آقای عنان دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل را در مسائل مربوط به سوریه نمایندگی می کند و در چهارچوب قطعنامه ۶۶ -۲۵۳ مجمع عمومی و قطعنامه های مرتبط اتحادیه عرب برای تماس به تمام بازیگران درون و بیرون از سوریه تلاش می کند تا به یافتن راه حلی سیاسی، مسالمت آمیز و دربرگیرنده که با "آرمان های دموکراسی خواهانه مردم سوریه" مطابقت دارد و برخاسته از بازیگران سوری است کمک کند.

مطالب مرتبط