سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه امنیت منطقه‌ای تمرکز می‌کند

سازمان امنیت و همکاری اروپا

رئیس اداره جلوگیری از نزاع‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز ۲۳ فوریه با وزرای خارجه و کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سازمان در باره موضوعات مطروحه در این ملاقات گزارش منتشر نکرده است، اما بنا به بیانیه این سازمان در باره دیدارهای دیروز این مقام سازمان امنیت و همکاری ارپا، وی عمدتاً با مقامات تاجیکستان، مسائل امنیت کشور و منطقه را بررسی کرده است.

گفته می‌شود که آدام کُبیئراکی با وزرای کشور، خارجه و رئیس مرکز مطالعات راهبردی تاجیکستان نیز مسائل امنیتی در کشور، بویژه پس از بیرون آمدن نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان را بررسی کرده است.

مایکل اونلاند، مسئول اطلاعات دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، گفت که ۲۲ فوریه آدام کُبیئراکی در جلسه سالانه گروه کاری متشکل از مقامات این سازمان، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و مقامات ذیدخل تاجیکستان شرکت کرد.

چنین جلسه‌های سالانه از سال ۲۰۰۷ به این سو برگزار شده و آقای کُبیئراکی کار این جلسه را همچون “مدل نو” همکاری ارزیابی کرده و گفته است، آن فرصت خوبی را برای موکالمه میان طرفین فراهم می‌کند.

در این جلسه، همکاری‌های یک ساله میان سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان ارزیابی شده و سمت‌های دارای اولویت برای همکاری‌های آینده این کشور با این سازمان در سال ۲۰۱۳ مشخص شده‌اند.

در این جلسه، مسائل گسترش همکاری‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان برای رویارویی با تهدیدها در سه زمینه امنیت سیاسی-نظامی، امنیت اقتصادی و زیست‌محیطی و امنیت انسانی، با درنظرداشت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، بررسی شدند.

با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در جلسه اخیر گفته شد که قرار است سازمان امنیت و همکاری اروپا به تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان توجه بیشتر ظاهر کند.

ایوار ویکی، رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، در این باره گفت: “هرچند سازمان امنیت و همکاری اورپا در هر سه زمینه همکاری‌های خود را ادامه‌ خواهد داد، اما ما به طرح‌های امنیت منطقه، امنیت مرزها، اصلاحات در نهادهای پلیس و رشد اقتصادی و همچنین فراهم کردن گفت‌وگوی مدنی مربوط به حقوق انسان تمرکز بیشتر خواهیم کرد."

مقامات سازمان امنیت و همکاری اورپا تأکید کردند که تاجیکستان به مانند دیگر کشورهای منطقه به کار این سازمان در زمینه مبارزه با تهدیدهای فراملی در منطقه و حفظ حقوق انسان، نقش مفید داشته است.

ضمناً، وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده است که روز ۲۵ فوریه از روز برقراری همکاری میان تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا درست ۲۰ سال سپری می‌شود.