سارکوزی دستور تدوین قانون منع نسل کشی ارمنستان را صادر کرد

نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه به دولت خود دستور داده قانون تازه ای را تدوین کند تا از طریق آن انکار نسل کشی ارامنه جرم محسوب شود.

پیشتر یک دادگاه فرانسوی قانون قبلی را رد کرده بود.

شورای قانون اساسی حکم داده بود که قانون مورد حمایت رییس جمهوری فرانسه آزادی بیان را خدشه دار می کند.

این قانون که توسط هر دو بخش مجلس فرانسه تصویب شده بود به کشتار ارامنته توسط ترک های عثمانی در طول جنگ جهانی اول می پردازد.

ترکیه از حکم این دادگاه استقبال کرده بود.

دفتر رییس جمهوری فرانسه در بیانیه ای آورده رییس جمهوری فرانسه انکار این "نسل کشی" را غیرقابل قبول و مستحق مجازات می داند.

براساس این بیانیه رییس جمهوری به کابیته خود دستور داده قانون تازه ای را با در نظرگرفتن حکم دادگاه قانون اساسی تدوین کنند.