صندوق کودکان: "کودکان شهری از خدمات ضروری محرومند"

کودکان تاجیک و افغان حق نشر عکس BBC World Service
Image caption کارشناسان می‌گویند که در تاجیکستان کودکان در روستاها بیشتر با مشکلات اجتماعی روبرویند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که توسعه شهر‌نشینی، صدها میلیون کودک را در شهرهای مختلف جهان از خدمات ضروری برای زندگی محروم کرده است.

این سازمان در گزارش تازه خود زیر عنوان "وضع کودکان جهان در سال ۲۰۱۲: کودکان در شهرها" اطلاع می‌دهد که بیشتر کودکان و جوانان از خانواده‌های فقیر شهری دسترسی به خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی و نیروی برق ندارند.

در این گزارش که روز ۲۸ فوریه منتشر شد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد به دنبال تحقیق وضع کودکان در جهان گفته است که مشکل اصلی کودکان در شهرها تنها نقض حقوق آن‌ها نیست.

در این گزارش به برخی از عوامل، از جمله مهاجرت، فشارهای مشکلات اقتصادی و خطرات ناشی از حوادث طبیعی که در وضع زندگی کودکان تأثیرات منفی می‌گذارند، نیز تأکید می‌شود. ولی کارشناسان این سازمان گفته‌اند که امکان دستیابی به بهبود وضع کودکان شهر‌نشین در جهان وجود دارد.

یکی از پیشنهادهایی که این سازمان به کشورهای جهان ارائه کرده، بنیاد شهرها مطابق با نیازهای کودکان شهر‌نشین، از جمله بنیاد زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات ویژه به کودکان و مساعدت به کاهش سطح فقر و رفع نابرابری کودکان است.

همچنین، در گزارش به رعایت حقوق کودکان تأکید شده و از جامعه شهروندی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و روشنفکران ملی دعوت شده است که برای کمک به رفع مشکلات کودکان شهر‌نشین فقیر و محروم از خدمات عمومی دست به دست هم بدهند.

کودکانی که در شهرها تولد می‌شوند، همه‌ساله ۶۰ درصد از افزایش جمعیت شهر‌نشین جهان را تشکیل می‌دهند. در چند سال آینده شمار کودکانی که در شهرها به وایه می‌رسند، نسبت به مناطق روستایی بمراتب افزایش خواهد یافت.