سارکوزی وعده کاهش نرخ مهاجرت به فرانسه را داد

نیکلا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه وعده داد نرخ مهاجرت به این کشور را کاهش می دهد.

آقای سارکوزی گفت تعداد مهاجرین در فرانسه بیش از حد است و کارایی نظام جذب این عده روز به روز کمتر می شود.

آقای سارکوزی این اظهارات را هنگام دفاع از وعده اش در کاهش نرخ مهاجران تازه به نیم میزان فعلی اعلام کرد.

آقای سارکوزی در مصاحبه ای با تلویزیون فرانسه پیشنهاد کرد مهاجران باید ۱۰ سال در این کشور زندگی کنند تا بتوانند از امتیازات موجود در این کشور استفاده کنند.

نیکلا سارکوزی در نظرسنجی ها عقب تر از نامزد سوسیالیست خود است.

او در عین حال باید با نامزد راست افراطی از حزب جبهه ملی نیز رقابت کند.