تغییر فرمول نوشابه های پپسی و کوکاکولا

نوشابه پپسی و کوکاکولا حق نشر عکس NA
Image caption ماده ای که رنگ نوشابه را به آن می دهد در موش ها باعث سرطان می شود

ماده ای در نوشابه های ساخت شرکت های کوکاکولا و پپسی وجود دارد که در موش ها باعث ایجاد سرطان می شود. همین باعث شده این شرکت ها فرمول ساخت نوشابه هایشان را تغییر دهند.

موضوع سرطان زا بودن ماده ای که در نوشابه ها وجود دارد، در یک تحقیق در آمریکا به دست آمده است. البته در این تحقیق ثابت نشده است که این ماده در انسان ها نیز همین اثر را داشته باشد.

اداره غذا و داروی آمریکا اعلام کرده است برای اینکه این ماده در افراد ایجاد سرطان کند، باید هر فرد روزی بیش از هزار قوطی نوشابه مصرف کند.

گزارش شده متیل لیمیدازول چهار، که رنگ کارملی نوشابه را به آن می دهد، در خیلی از مصحولات غذایی کارخانه ای هم وجود دارد.

در واکنش به این گزارش، مقام های ایالت کالیفرنیا از شرکت های پپسی و کوکاکولا درخواست کرده بر روی محصولاتشان توضیح دهند که محتوای آنها سرطان زا است.

اما این شرکت ها با این کار موافقت نکرده اند و در ازا حاضر شده اند دستور ساخت نوشابه هایشان را تغییر دهند تا میزان کمتری از این ماده در آنها وجود داشته باشد.

مقام های ایالت کالیفرنیا این ماده را به لیست مواد سرطان زا اضافه کرده اند، چیزی که سازندگان مواد غذایی را مجبور می کند، اگر این ماده در محصولات شان وجود داشته باشد، به مصرف کنندگان هشدار دهند.

شرکت های پپسی و کوکاکولا گفته اند تغییرات را در محصولات شان در کالیفرنیا آغاز کرده اند و به زودی در دیگر کارخانه ها نیز به اجرا در خواهند آورد.

البته آنها گفته اند دستور ساخت جدید نوشابه ها، مزه آنها را عوض نخواهد کرد، و مصرف کنندگان متوجه تفاوت آن نخواهند شد.