پیشوای دینی قبطیان مصر درگذشت

حق نشر عکس Getty
Image caption پیمان صلح کمپ دیوید انتقاد شنوده سوم را از انور سادات به همراه داشت

شنوده سوم، رهبر دینی مسیحیان قبطی در مصر در سن ۸۸ سالگی درگذشته است.

شنوده سوم که در سال ۱۹۷۱ میلادی، به عنوان پاپ قبطی اسکندریه انتخاب شد، پیشوای دینی بخش عمده ای از جمعیت ۱۲ میلیونی مسیحیان مصر بود.

او یکصد و هفدهمین پاپ اسکندریه بود.

مشاوران شنوده سوم از کهولت سن و اختلالات قلبی به عنوان علت مرگ او نام بردند.

شنوده سوم در طول چهار دهه رهبری دینی قبطیان، از محبوبیت خوبی میان اقلیت مسیحی و اکثریت مسلمانان مصر برخوردار بود.

او از امضای پیمان صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ انتقاد کرد و به همین علت رابطه خوبی با انور سادات، رئیس جمهوری وقت نداشت.

به همین علت شنوده سوم به تبعید داخلی فرستاده شد و تنها پس از ترور انور سادات توانست به قاهره برگردد.

شنوده سوم در طول دوران حکومت حسنی مبارک رابطه بهتری را با حاکمیت برقرار کرد و رسانه های دولتی از او به عنوان نماد همزیستی ادیان نام می بردند.

شیخ احمد طیب، امام بزرگ دانشگاه الازهر مصر، در پیامی به مناسبت درگذشت شنوده سوم گفت: "مصر یکی از نادرترین مردان خود را در زمانه ای حساس که بیشتر از هر زمان دیگری به درایتش نیاز بود، از دست داده است."

خبرنگاران می گویند هر که به جانشینی شنوده سوم انتخاب شود از وظیفه سنگینی در رهبری قبطیان برخوردار خواهد بود، چرا که اسلام گرایان اخوان المسلمین در انتخابات اخیر به سهم مهمی از پارلمان دست پیدا کرده اند و بسیاری از جوانان مسیحی در پی ارائه تعریف تازه ای از نقش اجتماعی خود هستند.