پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد سازمان های حقوق بشر از وضعیت بحرین

سازمان های مدافع حقوق بشر در بحرین می گویند علی رغم گفته های دیروز پادشاه بحرین، اصلاحات چندانی در این کشور انجام نشده و نقض حقوق بشر مثل گذشته ادامه دارد. یک سال از اعتراضات ضد حکومتی در بحرین می گذرد. دیروز، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور، گفت نوع برخورد حکومت با مخالفان بهتر شده.

کسری ناجی، که در مراسم سخنرانی پادشاه بحرین در منامه حاضر بود، گزارش می دهد.