پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن نوروزی زن اشکنازی در اسرائیل

در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نوروز را به شیوه های مختلف جشن می گیرند. اسرائیل هم از این قاعده مستثنی نیست. یک زن اسرائیلی در شهر کافار سابا، در حوالی تل آویو / هر سال جشن مخصوص خود را برگزار می کند. کامبیز فتاحی گزارش می دهد: