پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مظنون به قتل دانش آموزان یهودی در تولوز فرانسه کشته شد

دادستانی فرانسه می گوید متهم قتلهای اخیر با شلیک یک تک تیرانداز پلیس کشته شد. محمد مراح ۳۲ ساعت در محاصرۀ پلیس بود تا نهایتا کوماندوها وارد آپارتمانش شدند و او را از پا در آوردند. حالا پلیس می خواهد بداند آیا او همدستی داشته. پلیس می گوید محمد مراح هنگام کشتن چهار شهروند اسراییلی-فرانسوی و سه سرباز فرانسوی در تولوز از آنها فیلم گرفته بود.

مجید خیام دار گزارش می دهد.