پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مرگ بر اثر بیماری‌های کبدی در بریتانیا

مرگ و میر ناشی از بیماریهای کبدی در بریتانیا، نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۲۵ درصد بیشتر شده. کارشناسان، مصرف بالای نوشیدنی های الکلی را از دلایل اصلی افزایش بیماریهای کبدی در بریتانیا می دانند.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.