پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح صلح کوفی عنان و ادامه خشونتها در سوریه

مخالفان حکومت سوریه میگویند برغم بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، نیروهای دولتی همچنان به حملاتشان در حمص، حما و ادلیب ادامه می دهند. دیروز، همه اعضای شورای امنیت، از جمله چین و روسیه ، از طرح صلح کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه حمایت کردند. طرحی که از دو طرف خواسته به خشونت ها پایان دهند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.