پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکایی متهم به قتل 17 افغان، تفهیم اتهام می شود

يک آمریکایی که متهم است 17 نفر را در افغانستان به قتل رسانده تفهیم اتهام می شود. گفته شده این مرگبارترین جنایتی است که یک نظامی ناتو در جنگ افغانستان مرتکب شده. گروهبان رابرت بیلز 38 ساله متهم است که در تاریکی شب به دو روستا رفته و از جمله 9 کودک را به رگبار بسته. بسیاری از افغان ها می خواستند او در افغانستان محاکمه شود. طالبان هم گفته که انتقام می گیرد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.