پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دوچرخه سوار تا ماندگار

این مستند داستان رضا پاکروان، شاغل در بازار بورس سهام لندن را روایت می‌کند که حدود یک سال قبل با دوچرخه از صحرای بزرگ آفریقا عبور کرد و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت نمود.