پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات اعتراضی در بحرین

در بحرین، قرار است امروز تظاهرات ضد دولتی برگزار شود. دیروز هم صدها نفر در یکی از روستاهای حومه منامه، پایتخت که فاصله چندانی با کاخ سلطنتی ندارد، به خیابان رفتند در مراسم سوم جوانی که جانش را در یکی از تظاهرات اخیر از دست داد.

کسری ناجی گزارش می دهد.