پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن نوروز ایرانیان در اسرائیل

یهودیان ایرانی تبار هم هر سال به استقبال نوروز می روند، به ویژه در اسراییل که هنوز این آیین جشن گرفته میشود مخصوصا در میان نسل های قدیمیتر.

کامبیز فتاحی به جشن گروهی از ایرانیان مقیم اسراییل رفت.