پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم اعضای خانواده بشار اسد در اروپا

اتحادیه اروپا دوازده نفر از مقام ها و نزدیکان رئیس جمهوری سوریه را در فهرست تحریم ها قرار داده. اسماء اسد، همسر بشار اسد هم در میان آنهاست. علاوه بر مادر و خواهر او و هشت وزیر سوریه. در همین حال، گفته می شود کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه راهی چین و روسیه است تا با مقامهای این دو کشور رایزنی کند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.