سران قبیله ای ایستگاه مرزی لیبی و مصر را مسدود کردند

سران قبیله ای در لیبی اصلی ترین ایستگاه های مرزی میان کشورشان را با مصر مسدود کردند. آنها دلیل این کار را قاچاق مواد مخدر و اسلحه، همراه با افزایش جرم در این منطقه اعلام کرده اند.

به گفته یکی از اهالی این منطقه، هرچند بخش اعظم قاچاق مرزی به اعضای قبیله ولاد علی نسبت داده می شود، در واکنش به افزایش بی قانونی و هرج و مرج، ریش سفیدان همین قبیله تصمیم به انسداد مرز گرفته اند.

به گفته منابع محلی، اعضای این قبیله روز جمعه توانستند قسمتی از این ناحیه را از قاچاقچیان و شورشیان سابق پس بگیرند.

بسیط الحرام، از اهالی شهری در نزدیکی مرز لیبی با مصر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: "ما، به عنوان ساکنین این منطقه تصمیم گرفتیم این مرز را، تا زمانی که وزارت کشور به این مسئله رسیدگی کند، ببندیم."

بسته شدن این مرز، نشان از ضعف حاکمیت جدید لیبی در بازگرداندن امنیت به کشور است.

روز شنبه عبد السلام تونس، سخنگوی وزارت کشور لیبی گفت دولت مقام هایی را برای بررسی موضوع به این منطقه اعزام کرده است.

مقام های مصری نیز گفته اند اطلاعی از اینکه چرا این مرز بسته شده ندارند.

متخصصان امنیتی مصری نیز می گویند میزان اسلحه و مواد مخدری که از مرز لیبی وارد مصر می شود، از زمان آغاز درگیری ها در لیبی افزایش داشته است.

مطالب مرتبط