پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه درگیری فوتبال دوستان عصبانی با پلیس در مصر

شهر پورت سعید مصر دیشب هم صحنه درگیری هواداران فوتبال و پلیس بود. طرفداران تیم المَصری همچنان از محرومیت دو فصلی تیم شان عصبانی اند.

پوریا ژافره از درگیری های خونین فوتبال گزارش می دهد.