پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش های تازه مخالفان دولت سوریه

در سوریه، مخالفان مسلح حکومت می گویند از این پس تلاش می کنند عملیات نظامیشان را هماهنگ کنند. معترضان می گویند در درگیرهای دیروز۵۴ نفر کشته شدند. در همین حال، دیمیتری مدویدف به کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که به مسکو رفته گفت تلاش او شاید آخرین فرصت باشد برای جلوگیری از یک جنگ داخلی طولانی در سوریه.

مهین شفائی گزارش می دهد.