پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قایق سونامی زده ژاپنی به سواحل کانادا رسید

یک قایق ماهیگیری که سال گذشته در سونامی ژاپن گم شد، حالا از سواحل غربی کانادا سر در آورده. این قایق ۵۰ متری به تنهایی و بدون ناخدا، هفت هزار کلیومتر راه پیموده.

گزارش تام اِسِلمونت را می بینیم.