وقوع زلزله ای ۲/۷ ريشتری در شيلی

زلزله ای به قدرت ۲/۷ به مقیاس ریشتر در مرکز شیلی این کشور را به لرزه در آورد.

به گزارش سازمان زمین شناسی این کشور این زلزله در ۱۰۳ کیلومتری شهر تالکا روی داد.

عمق این زلزله ده کیلومتر زیر زمین گزارش شده است.

زلزله های ۷ ریشتری یا بزرگتر قادر هستند خسارات گسترده و وحشتناکی به وجود آورند.