کاهش ۲۷ میلیارد یورویی بودجه دولت اسپانیا در سال آینده

معاون نخست وزیر اسپانیا حق نشر عکس NA
Image caption معاون وزیر اسپانیا می گوید باید تلاش زیادی برای بهبود اقتصاد کشور انجام گیرد

دولت اسپانیا مبلغ ۲۷ میلیارد یورو را از بودجه سال آینده خود کم کرده است. این کاهش که در تاریخ این کشور بی سابقه است، در راستای طرح ریاضت مالی این کشور اعلام شده است.

با به اجرا درآمدن این طرح، حقوق کارمندان دولتی پرداخت نخواهد شد و بودجه قسمت هایی از ادارات دولتی ۱۶.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

دولت می گوید امسال با افزایش مالیاتی که بر شرکت های خصوصی اعمال کرده است می تواند حدود ۱۲ میلیارد یورو درآمد داشته باشد.

ثریا سائنز د سانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت کشورش در 'شرایطی بحرانی' به سر می برد.

او گفت: "اکنون زمانی است که باید تا جایی که می توان مخارج را کاهش داد، ولی باید همزمان تغییرات ساختاری نیز برای بهبود و رشد اقتصاد، و ایجاد شغل های جدید، انجام داد."

اما اقتصاددانان می گویند ممکن است این کاهش بودجه برای راضی کردن دیگر کشورهای اروپایی کافی نباشد.

همزمان روز جمعه هزاران کارگر در این کشور به نشانه اعتراض به قوانین جدید کار اعتصاب کردند.

معترضان می گویند قوانین جدید کاری که دولت در این کشور تصویب کرده است باعث می شود کارفرمایان راحت تر از حقوق کارگران بکاهند و یا حتی آنها را اخراج کنند.

دولت اسپانیا می گوید این قانون برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری در این کشور ضروری است.

مطالب مرتبط