پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم اخوان المسلمین به حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر

در مصر، حزب اخوان المسلمین که گفته بود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند، برای این انتخابات نامزد معرفی کرده است. خیرات شاطر، معاون رئیس اخوان المسلمین و پشتیبان مالی این سازمان بوده. یک مقام ارشد اخوان المسلمین گفته معرفی نامزد ریاست جمهوری، تلاشی است برای خنثی کردن کوششهای ضدانقلابی.

مجید خیام دار گزارش می دهد.