پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجلاس دوستان سوریه در استانبول

در استانبول ِ ترکیه، نمایندگان ِ 75 کشور جهان درباره راههای پایان دادن به بحران سوریه گفتگو می کنند. می گویند هدفشان افزایش فشار بر دولت بشار اسد و پایان ِ خشونتهاست. در خاک ِ سوریه، مخالفان دولت می گویند 10 نفر دیگر در درگیری های روز یکشنبه کشته شده اند.

نفیسه کوهنورد از محل این اجلاس گزارش می دهد.